Holland Equipment

de kracht aan uw grondverzet equipment!

DISCLAIMER 

 

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 

- De eigenaar (van de website)
- Gebruik(en): alle denkbare handelingen
- U: de gebruiker (bezoeker) van de website
- De content: alle in de website aanwezige inhoud

  

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
- De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
- De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
- Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. 
- Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

 

E-mailen
Bellen
Map